491 204 304
Menu

Obchodní podmínky


Datum: 18.1.2018

I. Obecná ustanovení


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě www.astratex.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 
2. Tyto VOP jsou platné od 2. 5. 2019.
 

II. Definice pojmů


E-shop – internetový obchod na adrese www.astratex.cz
 
Prodávající – obchodní společnost ASTRATEX s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163465, sídlem: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 25944355, zastoupena Ing. Petrem Vítem, jednatelem. Prodávající je současně provozovatelem e-shopu.

Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.

Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.

Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Slevový kód – soubor několika písmen a číslic, po jejichž zadání do příslušného pole v košíku bude vypočítána kupujícímu sleva na zboží. Slevové kódy jsou zveřejňovány v rámci reklamních akcí nebo zasílány e-mailem.

Dárkový šek – slevová poukázka zakoupená prostřednictvím e-shopu, která může mít tištěnou nebo elektronickou podobu. Součástí je kód, po jehož zadání do příslušného pole v košíku je kupujícímu z jeho nákupu odečtena hodnota uvedená na dárkovém šeku. Nákup dárkového šeku ani jeho uplatnění v objednávce není možné při využití platební metody Twisto Pay.

Pokladnička – věrnostní systém, jehož prostřednictvím může kupující získat slevu na další nákup

Výměna a vrácení přes eshop – snadný způsob vrácení zboží s možností rezervace nového zboží prostřednictvím on-line formuláře na e-shopu.

III. Postup při uzavírání kupní smlouvy


1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s obchodními podmínkami.

2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o použitých materiálech a dalších vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různých velikostech a barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající velikost i barvu před tím, než zboží umístí do „košíku“.

3. Kupující provede výběr zboží, včetně jeho barvy, velikosti a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, a umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na tlačítko „Vložit do košíku“ ("do košíku" nebo na tlačítko se symbolem košíku). V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.

4. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.

5. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy.
 
6. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.
 
7. Kupní smlouva může být uzavřena v českém a anglickém jazyce.
 
8. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

IV. Kupní cena


1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.
 
2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Při výměně stejného druhu zboží za jinou velikost platí kupující cenu shodnou s cenou v původní objednávce. V případě, že kupující požaduje výměnu za jiný druh zboží, platí cena zboží dle aktuálního ceníku a kupujícímu nevzniká nárok na slevu, slevu z pokladničky či použití slevového kódu, které byly uplatněny v původní objednávce.
 
3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy.
 
4. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za použití slevových kódů apod.). Každou slevu lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití nebo v případě, že sleva bude uplatněna v rozporu s pravidly dané slevy či akce, má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. Kupující bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.
 
Dárkové šeky. Dárkový šek je nedělitelný tzn. celá hodnota uvedená na dárkovém šeku musí být uplatněna v jedné zakázce. Pokud je hodnota uvedená na dárkovém šeku vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový dárkový šek nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. Dárkový šek nelze směnit za peníze. V jedné objednávce může být uplatněno maximálně 5 dárkových šeků. Nákup dárkového šeku ani jeho uplatnění v objednávce není možné při využití platební metody Twisto Pay.
 
Slevový kód. V jedné objednávce může být uplatněn pouze jeden slevový kód. Slevový kód nelze uplatnit na nákup dárkového šeku.
 
Pokladnička. Pokladnička je věrnostní systém, jehož prostřednictvím může získat kupující slevu na další nákup. Částka ve výši 8 % hodnoty zakoupeného, nevrácené zboží (tj. z hodnoty zboží, které si kupující skutečně ponechá) se do Pokladničky připisuje po 30 kalendářních dnech od převzetí objednávky. Částka z uplatněného dárkového poukazu se do Pokladničky nezapočítává. Částku z Pokladničky lze použít na úhradu nákupu (nebo jeho části) výhradně na www.astratex.cz. Částka z Pokladničky může být použita pouze k zaplacení zboží, na úhradu dopravy nebo nákup Dárkového poukazu částku z Pokladničky čerpat nelze. Částku z Pokladničky nelze uplatnit při výměně zboží. V případě výměny, vrácení nebo reklamace zboží se částka do Pokladničky nevrací. Hodnotu Pokladničky nelze vyplatit v penězích. Platnost částky v Pokladničce je 6 měsíců. Pokladničku mohou použít pouze registrovaní uživatelé.
 
Hodnota využitých peněz z Pokladničky nebo slevového kupónu se rozpočte vždy poměrnou částí mezi veškeré zboží z objednávky (zlevněné i nezlevněné). V případě vrácení zboží z objednávky, na kterou byl uplatněn kupon nebo peníze z Pokladničky Vám bude vrácena cena po slevě. Slevové kupóny mají časově omezenou platnost a lze je využít pouze do určeného data. Při vrácení nebo reklamaci zboží nedochází k obnovení platnosti slevového kupónu.
 

V. Platební podmínky

1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.

2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky ze způsobů placení kupní ceny za zboží:

 • Platba při převzetí: dobírkou při převzetí zboží od kurýra; hotově nebo kartou.
 • Platba předem (bezhotovostní platba): okamžitý převod peněz z účtu nebo platba kartou; platba převodem.
 • Bezplatné vyzkoušení prádla s platební metodou Twisto.


3. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

4. Informační povinnost k EET - podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí s tím, že mu EET účtenka bude zaslána elektronicky (e-mailem).
 
5. Twisto - Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “. 
 

VI. Dodací podmínky

1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle kupní smlouvy. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:
 • dodání kurýrem na adresu uvedenou v objednávce
 • osobní vyzvednutí na některém z partnerských výdejních míst
Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu zboží v okamžiku, kdy jej předá k přepravě a dodání kurýrovi zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího.

3. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží zpravidla do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bezhotovostní platbu, je zboží běžně odesíláno do dvou pracovních dnů od dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.

4. Termíny doručení zboží uvedené na webu jsou informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností.
 
5. Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Náklady na dopravu zboží jsou následující: 
 • doprava domů/do práce – Balík do ruky, platba na dobírku – 128 Kč
 • doprava domů/do práce – Balík do ruky, platba předem – 89 Kč
 • doprava na výdejní místo – Balík na poštu, platba na dobírku – 118 Kč
 • doprava na výdejní místo – Balík na poštu, platba předem – 79 Kč
 • doprava na výdejní místo – Balík do balíkovny, platba na dobírku – 98 Kč
 • doprava na výdejní místo – Balík do balíkovny, platba předem – 59 Kč
 • doprava domů/do práce – kurýrní společností PPL, platba dobírkou – 138 Kč
 • doprava domů/do práce – kurýrní společností PPL, platba předem – 99 Kč
 • doprava na výdejní místo – Zásilkovna, platba předem – 59 Kč
 • doprava na výdejní místo – Zásilkovna, platba dobírkou – 98 Kč


VII. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou


1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.

3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.
 

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem


1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Vedle výše zmíněného zákonného nároku na odstoupení od smlouvy poskytuje Kupující dobrovolně spotřebiteli záruku vrácení či výměny zboží na dobu 45 dnů od převzetí zboží.

2. Postup při odstoupení od smlouvy:
 • Nejpozději 45. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.
 • Kupující je povinen zaslat zboží společně s dodacím listem prodávajícímu na adresu: Astratex s.r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).

3.  V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


4. Ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku odstoupí-li kupující od smlouvy, budou mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti dnů od odstoupení od smlouvy, vráceny všechny peněžní prostředky, které od něho prodávající na základě smlouvy přijal. Pokud kupující zboží uhradil platební kartou, budou peněžní prostředky vráceny stejným způsobem. V případě, že platební brána z jakéhokoliv důvodu odmítne proces vrácení peněz, požádá prodejce kupujícího o číslo účtu, na který mu bude přeplatek vrácen. V ostatních druhů plateb je pro vrácení peněz je nutné uvést číslo osobního bankovního účtu. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky složenkou. Kupujícímu budou vráceny přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Peníze nelze vracet na čísla účtu platebních domů (splátky půjček, úvěrů, spoření apod.).

5. Nárok na akční výhodu (dárek, slevu či jiné zvýhodnění) vzniká, pokud objednávka splňuje všechna pravidla aktuálně vyhlášené akce. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Dárek je povinen vrátit spolu s nevyhovujícím zbožím. Pokud kupující vrací pouze část zboží a hodnota ponechaných výrobků nepřekračuje stanovenou hranici pro nárok na dárek, je rovněž povinen ho vrátit. V opačném případě mu bude zpětně účtována běžná cena dárku.
 
6. Výměna a vrácení přes e-shop. Při použití formuláře Výměny a vrácení na e-shopu si může kupující vytisknout adresní štítek s předplaceným poštovným České pošty, který mu byl zaslán v potvrzovacím mailu, či použít kód pro vrácení přes Zásilkovnu, který mu byl zaslán v potvrzovacím mailu, pro zaslání zboží zpět prodávajícímu. Předplacené poštovné hradí prodávající. Na úhradu poštovného nevzniká kupujícímu nárok automaticky. V případě, že si kupující při použití Výměny a vrácení přes e-shop štítek nevytiskne nebo nepoužije kód pro zaslání, hradí poštovné směrem k prodávajícímu kupující. Výměnu a vrácení prostřednictvím e-shopu může kupující pro jednu zakázku využít opakovaně, včetně možnosti vrátit zboží bezplatně přes Zásilkovnu nebo se zvýhodněným poštovným přes Českou poštu (29 Kč). Při Výměně a vrácení přes e-shop nelze využít slevový kód ani Pokladničku. Výměnu a vrácení přes eshop lze uskutečnit pouze s požadavkem na vrácení peněz při využití platební metody Twisto Pay.
 
7. Princip zrychleného vyřízení online výměny. Pokud vznikl Kupujícímu nárok na vrácení či výměnu Zboží, je Prodávající oprávněn nabídnout Kupujícímu možnost vyřídit danou výměnu Zboží či jeho vrácení ve zrychleném režimu. V takovém případě Prodávající zašle Kupujícímu výzvu ke sdělení jedinečného identifikačního čísla zásilky, kterou Kupující vrací Zboží Prodávajícímu, v informačním systému dopravce, který realizuje zmíněnou přepravu (Česká pošta s.p., Zásilkovna), po jehož kladném ověření bude výměna či vrácení Zboží obratem vyřízena vystavením příslušného opravného daňového dokladu (dobropisu) případě vypravením vyměněného Zboží Kupujícímu. Pokud následně po doručení zásilky, kterou Kupující vrací Zboží Prodávajícímu, Prodávající zjistí jakékoliv nesrovnalosti (např. poškození Zboží, chybějící Zboží, atd.), je Prodávající oprávněn uplatnit nároky vzniklé mu v této souvislosti vůči Kupujícímu, a to i soudní cestou.
 
 

IX. Práva z vadného plnění, záruka

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.


3. Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
6. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost.
 
7. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 
8. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 
9. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího a je možné oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu: Astratex s.r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod.
 
10. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 

X. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem


1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 
2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Všechny uvedené informace jsou spotřebiteli zasílány e-mailem (přílohou je potvrzení o přijetí reklamace a reklamační protokol).
 
3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 

XI. Ochrana osobních údajů


Potřebné informace o zpracování osobnách údajů naleznete zde: https://www.astratex.cz/ochrana-osobnich-udaju/
 
 

XII. Řešení sporů


1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.
 
2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (http://www.finarbitr.cz), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby (http://www.ctu.cz) a v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených výše, Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem, např. Česká advokátní komora (http://www.cak.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách jednotlivých subjektů.
 
3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 
4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 
6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
 
7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 
8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  
 
9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz).
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.