491 204 304
Menu

Prohlášení o Cookies


Datum: 26.10.2021

Zásady používání cookies

My, Astratex, a.s., IČ: 259 44 355, se sídlem: Na Maninách 215/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27623 (dále jen „my“ nebo „Astratex“), jsme provozovateli webové stránky www.astratex.cz. Na stránkách www.astratex.cz (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto zásadách používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče, který je uloží ve vašem počítači, telefonu či jiném zařízení a v případě nové návštěvy webových stránek váš prohlížeč zašle cookies zpět na tyto stránky. Cookies napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou. Cookies jsou osobními údaji. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů můžete nalézt pod odkazem Ochrana osobních údajů.

2. K čemu cookies používáme?

Na webových stránkách Astratex se při vaší návštěvě webových stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že webové stránky používají cookies. Používání tzv. nezbytných cookies je nutné pro fungování webových stránek. Bez nezbytných cookies nebudou webové stránky správně fungovat, a proto jejich použití nevyžaduje váš souhlas a jsou předem zaškrtnuty. Použití jiných než nezbytných cookies (analytické a marketingové cookies) zpravidla vyžaduje váš informovaný souhlas. Přímo v oznamovací liště si pak můžete zvolit vaše individuální preference nastavení cookies.

Cookies konkrétně slouží například k:
 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi;
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
 • Zapamatování si obsahu nákupního košíku;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Nabízení reklamy na zboží dle preferencí uživatele a související personalizace obsahu.
Naše webová stránka Astratex dále rozlišuje dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají vaše zařízení identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši webovou stránku.

Souhlas s používáním cookies, k nimž je nutný váš souhlas, můžete kdykoli odvolat, resp. jejich další ukládání zakázat; podrobné informace naleznete v článku 4 těchto zásad. Pokud cookies z vašeho zařízení sami nevymažete, smažou se automaticky v krátké lhůtě (v souladu se současnými standardy nejpozději za 13 měsíců od posledního využití cookies, které vyžadují váš souhlas).

3. Jaké cookies konkrétně využíváme a jakým způsobem?

Astratex pro výše uvedené účely používá jak vlastní cookies, tak cookies třetích stran. Při užívání webových stránek Astratex tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které Astratex používá. Případně může Astratex s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje nabídku Astratex neustále vylepšovat a také lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.

V případě spolupráce s provozovateli z USA jsou vás ujišťujeme, že jsou vybírání pouze provozovatelé, kteří se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Konkrétně používáme následující cookies:

a) Provozní cookies nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek Astratex (povinné)

Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek Astratex, proto jsou ukládány automaticky a jejich používání nelze zakázat. Díky nim můžeme zprostředkovat například:
 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek
 • Přihlášení a vytvoření účtu
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran

b) Cookies pro analytiku

Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak naše webové stránky používáte, a tím zlepšit výkon stránek a přizpůsobit je vašim potřebám.

   i. Google Analytics

   Google Analytics jsou webovou analytickou službou společnosti Google. Tato služba se používá zejména ke sledování a prevenci kritických chyb, k identifikaci požadavků v rámci různých služeb, k tomu, aby uživatelé zůstali přihlášeni a k ukládání dat o nákupním košíku. Používá se rovněž pro měření a zlepšování výsledků internetového obchodu. Právním základem zpracování je váš souhlas.

   Zpracovávána jsou následující data:
   • Odkazující adresa URL
   • Četnost a doba trvání návštěvy podstránky
   • Navštívené podstránky
   Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

c) Cookies pro reklamní a marketingové účely a související personalizaci obsahu

   i. Google Analytics

   Astratex vám zobrazuje své reklamy také na webech a v aplikacích třetích stran. Google Analytics v tomto ohledu užíváme za účelem zjištění toho, zdali byly reklamy skutečně přizpůsobené vám na míru. Za tímto účelem vyhodnocujeme interakce, ke kterým došlo po kliknutí na reklamu, a jaké měla tato reklama výsledky. Tyto výsledky nám pomáhají následně lépe personalizovat reklamu. Právním základem zpracování je váš souhlas.

   Zpracovávána jsou následující data:
   • Informace o čase či místě
   • Informace o zařízení a prohlížeči
   • Informace o stránce, produktu a nákupu
   • Osobní údaje (IP adresa)
   • Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

    Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   ii. Google Ads

   Astratex využívá službu Google Ads a v této souvislosti s ní sdílí některé vaše interakce s Astratexem (např. zobrazení produktů, nákupy), a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na Googlu a v reklamní síti Google. Právním základem zpracování je váš souhlas.

   Zpracovávána jsou následující data:
   • Informace o čase či místě
   • Informace o zařízení a prohlížeči
   • Informace o stránce, produktu a nákupu
   • Osobní údaje (IP adresa)
   Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

   Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

   iii. Facebook Pixel

   Astratex využívá službu Facebook Pixel a v této souvislosti s ní sdílí některé vaše interakce s Astratexem (např. zobrazení produktů, nákupy), a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na platformách Facebook. Instagram, Messenger nebo WhatsApp, a dále za účelem vyhodnocování a optimalizace této reklamy. Právním základem zpracování je váš souhlas.

   Zpracovávána jsou následující data:
   • Údaje o použití
   • Odkazující adresa URL
   • Informace o čase či místě
   • Informace o zařízení a prohlížeči
   • Informace o stránce, produktu a nákupu
   • Osobní údaje (IP adresa, e-mailová adresa)

   Zpracovatelem je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

4. Jak zakázat ukládání cookies do vašeho zařízení?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést kliknutím na tento odkaz. Také váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně tzv. povinných cookies a cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemohou webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs), Safari (https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac), Firefox (https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies), Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstraněn%C3%AD-a-správa-souborů-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d).

5. Seznam cookies

 

Nezbytné cookies
Host Název cookie Platnost Typ Popis
www.astratex.cz _mktr_kosik-CS 90 days First party  
astratex.cz prs 31 days First party  
astratex.cz _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Session First party This cookie is associated with sites using Google Tag Manager to load other scripts and code into a page. Where it is used it may be regarded as Strictly Necessary as without it, other scripts may not function correctly. The end of the name is a unique number which is also an identifier for an associated Google Analytics account.
astratex.cz bck Session First party  
astratex.cz __gts Session First party  
astratex.cz fl Session First party  
www.astratex.cz __aa 183 days First party  
www.astratex.cz __rvt Session First party  
astratex.cz abtest 60 days First party  
astratex.cz TPL Session First party  
astratex.cz userCampaign 1826 days First party user
www.astratex.cz SERVERID Session First party Usually used for load balancing. Identifies the server that delivered the last page to the browser. Associated with the HAProxy Load Balancer software.
astratex.cz __gtf Session First party  
astratex.cz sessidat 14 days First party  
www.astratex.cz ASP.NET_SessionId Session First party General purpose platform session cookie, used by sites written with Miscrosoft .NET based technologies. Usually used to maintain an anonymised user session by the server.
www.astratex.cz _mktr_test_cookie Session First party  
www.astratex.cz screen 1 days First party  
www.astratex.cz __eedc Session First party  
astratex.daktela.com lang 30 days Third party  

 

Analytické cookies
Host Název cookie Platnost Typ Popis
astratex.cz _utmv######### Session First party
astratex.cz _hjid 365 days First party Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.
astratex.cz _vwo_uuid_v2 366 days First party This cookie name is associated with the product Visual Website Optimiser, by USA based Wingify. The tool helps site owners measure the performance of different versions of web pages. This cookie ensures a visitor always sees the same version of a page and is used to track behaviour to measure the performance of different page versions.
astratex.cz test Session First party Adobe Analytics site tracking.
astratex.cz __utmc Session First party This is one of the four main cookies set by the Google Analytics service which enables website owners to track visitor behaviour and measure site performance. It is not used in most sites but is set to enable interoperability with the older version of Google Analytics code known as Urchin. In this older versions this was used in combination with the __utmb cookie to identify new sessions/visits for returning visitors. When used by Google Analytics this is always a Session cookie which is destroyed when the user closes their browser. Where it is seen as a Persistent cookie it is therefore likely to be a different technology setting the cookie.
www.astratex.cz _hjIncludedInPageviewSample Session First party This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit.
astratex.cz __utmb Session First party This is one of the four main cookies set by the Google Analytics service which enables website owners to track visitor behaviour and measure site performance. This cookie determines new sessions and visits and expires after 30 minutes. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. Any activity by a user within the 30 minute life span will count as a single visit, even if the user leaves and then returns to the site. A return after 30 minutes will count as a new visit, but a returning visitor.
astratex.cz _hjTLDTest Session First party When the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed.
astratex.cz _uetvid 390 days First party This is a cookie utilised by Microsoft Bing Ads and is a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our website.
astratex.cz _hjFirstSeen Session First party Identifies a new user's first session on a website, indicating whether or not Hotjar's seeing this user for the first time.
astratex.cz _lb 1290 days First party Cookie used for website search analytics
astratex.cz _gat_UA-nnnnnnn-nn Session First party This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
astratex.cz _ga 730 days First party This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.
_ga
astratex.cz __utma 730 days First party This is one of the four main cookies set by the Google Analytics service which enables website owners to track visitor behaviour and measure site performance. This cookie lasts for 2 years by default and distinguishes between users and sessions. It it used to calculate new and returning visitor statistics. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. The lifespan of the cookie can be customised by website owners.
astratex.cz _gid 1 days First party This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.
_gid
astratex.cz _ga_767S5N5HBR 730 days First party _ga
astratex.cz _gaexp 9 days First party Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in.
_ga
astratex.cz _hjAbsoluteSessionInProgress Session First party This cookie is used by HotJar to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.
www.astratex.cz _hjIncludedInSessionSample Session First party This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's daily session limit.
astratex.cz _gclxxxx 90 days First party Google conversion tracking cookie
astratex.cz __utmz 183 days First party This is one of the four main cookies set by the Google Analytics service which enables website owners to track visitor behaviour measure of site performance. This cookie identifies the source of traffic to the site - so Google Analytics can tell site owners where visitors came from when arriving on the site. The cookie has a life span of 6 months and is updated every time data is sent to Google Analytics.
www.astratex.cz _hjSessionRejected Session First party
astratex.cz lastVisited 30 days First party
analytics-api.astratex.cz xnpe_2c329c22-49b2-11ea-a888-3634d773acef 1095 days First party
script.hotjar.com _hjIncludedInPageviewSample Session Third party
script.hotjar.com _hjIncludedInSessionSample Session Third party
script.hotjar.com _hjSessionRejected Session Third party

 

Marketingové cookies
Host Název cookie Platnost Typ Popis
astratex.cz aam_net_ui 60 days First party
www.astratex.cz criteo_write_test Session First party This is a Criteo cookie used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
astratex.cz _ranaCid 5275 days First party
astratex.cz AMCVS_2C2555935C79EB590A495E90%40AdobeOrg Session First party This is a pattern type cookie name associated with Adobe Marketing Cloud. It stores a unique visitor identifier, and uses an organisation identifier.
www.astratex.cz cto_tld_test Session First party This is a Criteo cookie used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
astratex.cz cto_bundle 396 days First party
astratex.cz _uetsid 1 days First party This cookie is used by Bing to determine what ads should be shown that may be relevant to the end user perusing the site.
astratex.cz __exponea_ab_segmentation__ 1095 days First party
astratex.cz __exponea_time2__ Session First party
astratex.cz aam_last 60 days First party
astratex.cz _fbp 90 days First party Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
astratex.cz cto_tld_test Session First party This is a Criteo cookie used to identify the visitor across visits and devices. This allows the website to present the visitor with relevant advertisement - The service is provided by third-party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
astratex.cz aam_td_cpex_network 60 days First party
astratex.cz __exponea_etc__ 1095 days First party
astratex.cz aam_net_ts 60 days First party
astratex.cz AMCV_2C2555935C79EB590A495E90%40AdobeOrg 730 days First party This is a pattern type cookie name associated with Adobe Marketing Cloud. It stores a unique visitor identifier, and uses an organisation identifier to allow a company to track users across their domains and services.
google.com NID 183 days Third party This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear.
media.net data-c-ts 30 days Third party Media.net is a global online advertising technology network.
tapad.com TapAd_DID 60 days Third party This domain is owned by Tapad Inc. a US based company that provides technology to track users across devices to enhance targeting capabilities.
pubmatic.com PUBMDCID 90 days Third party This domain is owned by Pubmatic. It operates an advertising exchange platform where online publishers can sell targeted advertising space to media buyers using real time bidding.
360yield.com tuuid 90 days Third party This domain is owned by Improve Digital, a company based in the Netherlands with offices in various EU locations. Improve Digital is itself majority owned by Swiss-based PubliGroupe. The company provides a technology platform to enable website owners to manage online third party advertising through their websites.
bluekai.com bkdc 180 days Third party This domain is owned by Blue Kai. The main business activity is: Advertising/Audience Targeting
adscale.de uu 363 days Third party This domain is owned by Adscale, a German online advertising business.
3lift.com tluid 90 days Third party This domain is owned by TripleLift, a USA based business providing programmatic native advertising services.
yahoo.com A3 365 days Third party This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising
bluekai.com bku 180 days Third party This domain is owned by Blue Kai. The main business activity is: Advertising/Audience Targeting
krxd.net _kuid_ 180 days Third party This domain is owned by Krux Digital, a US company providing a data management platform which enables real time profiling of visitor interests.
yandex.ru yandexuid 3650 days Third party This domain is owned by Yandex. The main business activity is: Russian search engine
www.facebook.com Session Third party This domain is owned by Facebook, which is the world's largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the 'Like' button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies.
agkn.com ab 365 days Third party This domain is owned by Aggregate Knowledge, which has been acquired by Neustar Inc. Aggregate Knowledge provides a data management platform which enables real time targeting and consumer profiling functionality.
sharethrough.com stx_user_id 365 days Third party This domain is owned by Sharethrough, a USA based company providing an online native advertising technology platform and services.
everesttech.net everest_g_v2 365 days Third party This domain is owned by Adobe. The main business activity is: Advertising
adnxs.com anj 90 days Third party This domain is owned by AppNexus Inc. The company provides a range of online advertising technology and services.
youtube.com CONSENT 6007 days Third party YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE 180 days Third party This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos
criteo.com uid 365 days Third party This domain is owned by Criteo. The main business activity is: Advertising
bidswitch.net c 365 days Third party This domain is owned by IPONWEB and is used to provide a real time bidding platform for online advertising.
yahoo.com B 365 days Third party This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising
casalemedia.com CMPS 90 days Third party This domain is owned by Casale Media. The main business activity is: Advertising
ads.stickyadstv.com UID 30 days Third party This domain is owned by StickyAdsTV, a French company providing online video advertising services.
outbrain.com rtbhs 30 days Third party This domain is owned by Outbrain, which describes itself as a content discovery platform. It provides technology to help distribute content targeted to individuals interests.
360yield.com um 90 days Third party This domain is owned by Improve Digital, a company based in the Netherlands with offices in various EU locations. Improve Digital is itself majority owned by Swiss-based PubliGroupe. The company provides a technology platform to enable website owners to manage online third party advertising through their websites.
pubmatic.com PugT 30 days Third party This domain is owned by Pubmatic. It operates an advertising exchange platform where online publishers can sell targeted advertising space to media buyers using real time bidding.
criteo.com uid 390 days Third party This domain is owned by Criteo. The main business activity is: Advertising
openx.net i 365 days Third party This domain is owned by OpenX. The main business activity is: Advertising
adform.net C 31 days Third party This domain is owned by Adform. The main business activity is: Real time bidding for display advertising to targeted audiences.
i.liadm.com _li_ss 30 days Third party This domain is owned by liadm.com. The company provides a range of marketing and advertising services.
sxp.smartclip.net psyn 30 days Third party Smartclip is a German company specialising in cross-device targeted video advertising.
outbrain.com obuid 90 days Third party This domain is owned by Outbrain, which describes itself as a content discovery platform. It provides technology to help distribute content targeted to individuals interests.
360yield.com tuuid_lu 90 days Third party This domain is owned by Improve Digital, a company based in the Netherlands with offices in various EU locations. Improve Digital is itself majority owned by Swiss-based PubliGroupe. The company provides a technology platform to enable website owners to manage online third party advertising through their websites.
addthis.com ouid 390 days Third party This domain is owned by AddThis. AddThis provides web widgets that site owners embed into their pages or other content to enable visitors to create and share links to the content across social networks. They also make use of the data collected to provide advertisers and marketers with profile information for targeted behavioral advertising.
tapad.com TapAd_3WAY_SYNCS 60 days Third party This domain is owned by Tapad Inc. a US based company that provides technology to track users across devices to enhance targeting capabilities.
media.net gdpr_status 185 days Third party Media.net is a global online advertising technology network.
adnxs.com uuid2 90 days Third party This domain is owned by AppNexus Inc. The company provides a range of online advertising technology and services.
360yield.com umeh 90 days Third party This domain is owned by Improve Digital, a company based in the Netherlands with offices in various EU locations. Improve Digital is itself majority owned by Swiss-based PubliGroupe. The company provides a technology platform to enable website owners to manage online third party advertising through their websites.
bidswitch.net tuuid 365 days Third party This domain is owned by IPONWEB and is used to provide a real time bidding platform for online advertising.
youtube.com YSC Session Third party YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
pubmatic.com KRTBCOOKIE_xxxx 30 days Third party This cookie is used to correlate IDs with those of Pubmatic partners (such as demand side platform clients or other advertising technology companies). Pubmatic passes information stored by the partner in this cookie to the partner when it is considering whether to purchase advertisements. This enables the partner to make better decisions about whether to display an advertisement to you.
admixer.co.kr __id_utm 730 days Third party
casalemedia.com CMID 365 days Third party This domain is owned by Casale Media. The main business activity is: Advertising
udmserve.net udmts 365 days Third party This domain is owned by Underdog Media, a US based online behavioural advertising business.
bidswitch.net tuuid_lu 365 days Third party This domain is owned by IPONWEB and is used to provide a real time bidding platform for online advertising.
adscale.de cct 363 days Third party This domain is owned by Adscale, a German online advertising business.
addthis.com uid 390 days Third party This domain is owned by AddThis. AddThis provides web widgets that site owners embed into their pages or other content to enable visitors to create and share links to the content across social networks. They also make use of the data collected to provide advertisers and marketers with profile information for targeted behavioral advertising.
yahoo.com APID 160 days Third party This domain is owned by Yahoo. The main business activity is: Search / Advertising
turn.com uid 180 days Third party This domain is owned by Turn. The main business activity is: Marketing and Data Management Platform provider
addthis.com na_id 390 days Third party This domain is owned by AddThis. AddThis provides web widgets that site owners embed into their pages or other content to enable visitors to create and share links to the content across social networks. They also make use of the data collected to provide advertisers and marketers with profile information for targeted behavioral advertising.
udmserve.net dt 365 days Third party This domain is owned by Underdog Media, a US based online behavioural advertising business.
postrelease.com opt_out 365 days Third party This domain is owned by Nativo. The company provides a range of marketing and advertising services.
everesttech.net everest_session_v2 Session Third party This domain is owned by Adobe. The main business activity is: Advertising
doubleclick.net test_cookie Session Third party This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange
doubleclick.net IDE 390 days Third party This domain is owned by Doubleclick (Google). The main business activity is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange
1rx.io _rxuuid 365 days Third party This domain is owned by RhythmOne, A USA based targeted advertsing company which also offers cross-device user tracking services.
rlcdn.com rlas3 365 days Third party This domain is owned by Live Ramp Inc, providers of a platform for targeted marketing and profiling.
mail.ru VID 366 days Third party This domain is owned by the company Mail.ru., based in Russia. Although it provides e-communication services, it also utilizes personal data to show ads as it is its main source of revenue.
seznam.cz sid 30 days Third party
dpm.demdex.net dpm 180 days Third party This domain is owned by Adobe Audience Manager. The main business activity is online profiling for targeted marketing.
static.criteo.net criteo_write_test Session Third party
rlcdn.com pxrc 60 days Third party This domain is owned by Live Ramp Inc, providers of a platform for targeted marketing and profiling.
sxp.smartclip.net dspuuid 30 days Third party Smartclip is a German company specialising in cross-device targeted video advertising.
ads.yahoo.com APIDTS Session Third party TS
hit.gemius.pl Gtest 395 days Third party This domain is owned by Gemius. The main business activity is: Audience profiling, marketing effectiveness
sxp.smartclip.net uuid 30 days Third party Smartclip is a German company specialising in cross-device targeted video advertising.
yahoo.com APIDTS 1 days Third party TS
outbrain.com criteo 30 days Third party This domain is owned by Outbrain, which describes itself as a content discovery platform. It provides technology to help distribute content targeted to individuals interests.
bh.contextweb.com INGRESSCOOKIE Session Third party This domain is owned by Pulsepoint (formerly Contextweb). The main business activity is: Digital marketing, real time ad bidding exchange and audience profiling
media.net visitor-id 365 days Third party Media.net is a global online advertising technology network.
yieldlab.net id 365 days Third party This domain is owned by Yieldlab, a German based online advertising planform provider.
taboola.com t_gid 365 days Third party _gid
advertising.com APID 366 days Third party This domain is owned by Advertising.com (AOL). The main business activity is: Advertising
ih.adscale.de tu 363 days Third party This domain is owned by Adscale, a German online advertising business.
ads.stickyadstv.com sessionId Session Third party This domain is owned by StickyAdsTV, a French company providing online video advertising services.
bluekai.com bkpa Session Third party This domain is owned by Blue Kai. The main business activity is: Advertising/Audience Targeting
bing.com MUID 390 days Third party This domain is owned by Mircosoft - it is the site for the search engine Bing.
demdex.net demdex 180 days Third party This cookie helps Adobe Audience Manger perform basic functions such as visitor identification, ID synchronization, segmentation, modeling, reporting, etc.
udmserve.net rtbh 365 days Third party This domain is owned by Underdog Media, a US based online behavioural advertising business.
tapad.com TapAd_TS 60 days Third party TS
ads.stickyadstv.com uid-bp-11554 30 days Third party This domain is owned by StickyAdsTV, a French company providing online video advertising services.
media.net data-c 30 days Third party Media.net is a global online advertising technology network.
analytics.yahoo.com IDSYNC 366 days Third party This domain is owned by Yahoo Inc. whose main business model is online advertising. Although this domain is associated with Yahoo's web analytics service, because these are third party cookies they can allow Yahoo, in combination with other cookies set, to collect data for targeted advertising purposes.
adtdp.com pr 730 days Third party
revcontent.com __ID 18250 days Third party
console.adtarget.com.tr a307080 62 days Third party
pixel.cpex.cz uuid 365 days Third party
console.adtarget.com.tr vmuid 62 days Third party
revcontent.com v1_151 30 days Third party
betweendigital.com tuuid 3650 days Third party
admixer.net am-uid 730 days Third party
creativecdn.com ts 365 days Third party
sync.outbrain.com cookieJartestCookie 1 days Third party
adtdp.com uid_ 730 days Third party
rmp.rakuten.com Rp 730 days Third party
adx.opera.com UID 30 days Third party
admixer.co.kr __auid 730 days Third party
mgid.com __cf_bm Session Third party This is a CloudFoundry cookie
pixel.cpex.cz ts 365 days Third party
us.ck-ie.com CID 7 days Third party
betweendigital.com ut 3650 days Third party
admixer.co.kr __id_inf_131 730 days Third party
tpmn.co.kr rtbhouse 30 days Third party
adtdp.com pr_legacy 730 days Third party These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.
mgid.com muidn 6025 days Third party
dnacdn.net browser_data 390 days Third party
mediawallahscript.com mCookie 730 days Third party
yieldmo.com yieldmo_id 365 days Third party
creativecdn.com u 365 days Third party
ads.yieldmo.com ptrrhs 365 days Third party
betweendigital.com dc 3650 days Third party
admixer.co.kr __puid_131 730 days Third party
mobfox.com mf_u_key 14 days Third party
ads.yieldmo.com ptrcriteo 365 days Third party
aralego.com sspid 365 days Third party
as.amanad.adtdp.com b1004 7 days Third party
liadm.com lidid 730 days Third party
as.amanad.adtdp.com b1005 7 days Third party
adtdp.com uid 730 days Third party
admedia.com admRtbUidCkey34334Ssp245 3650 days Third party
s3xified.com >admRtbUidCkey34334Ssp245 3650 days Third party
tpmn.co.kr criteo 30 days Third party
tpmn.co.kr uuid 365 days Third party
adx.opera.com UID 30 days Third party
mobfox.com mf_red_key 14 days Third party
cm.mgid.com mg_sync 30 days Third party
ants.vn urtb_crit 30 days Third party
addlv.smt.docomo.ne.jp targetcid7 730 days Third party